ImproveCroatia Header

Improve Croatia

Improve Croatia je originalna i strukturirana metodologija razvijena od strane prof.dr.sc. Nedeljka Štefanića koja je razvijena s ciljem osiguravanja stalnog poboljšavanja procesa, proizvoda, zaposlenika, produktivnosti i kvalitete rada kako složenih poduzeća tako i bilo koje druge organizacije poput ministarstva, općine, grada i države.
prof.dr.sc. Nedeljka Štefanića
prof.dr.sc. Nedeljka Štefanića

SASTOJI SE OD TRI OSNOVNA DIJELA

NESTIOM

6I proces kontinuiranog poboljšavanja 8P elemenata poduzeća

7STEPEX

Predstavlja metodologiju kako poduzeće u sedam koraka može dostići poslovnu izvrsnosti

IMPROVECARD

predstavlja sustav praćenja ključnih pokazatelja uspjeha poduzeća ili bilo koje vrste organizacije. Za razliku od drugih pristupa, u Improve card sustav uključeni su alati koji osiguravaju kontinuirani rast ključnih pokazatelja

Improve Croatia metodologiju mogu primijeniti oni poslovni i proizvodni sustavi koji žele postići izvrsnost u svim segmentima djelovanja koristeći pristup kontinuiranog poboljšavanja. Metodologija se može uspješno primjenjuje i u zdravstvenim ustanovama, javnoj upravi, državnim agencijama, općinama, gradovima, turističkim organizacijama, školama i udrugama.

CRO IMPROVE BUSINESS CARD 2017

%
0
Iskorištenost fondova EU
%
0
Udio industrije sa niskom i srednje niskom TI u ukupnom BDV-u industrije
%
0
Udio zaposlenih u industriji sa niskom i srednje niskom TI
%
0
Ulaganje u istraživanje i razvoj (% BDP)
0
Pozicija RH u Europi po kupovnoj moći
0
Pozicija RH u svijetu po inovativnosti
0
Indeks spremnosti za Industriju 4.0

CRO IMPROVE BUSINESS CARD 2020

%
0
Iskorištenost fondova EU
%
0
Udio industrije sa niskom i srednje niskom TI u ukupnom BDV-u industrije
%
0
Udio zaposlenih u industriji sa niskom i srednje niskom TI
%
0
Ulaganje u istraživanje i razvoj (% BDP)
0
Pozicija RH u Europi po kupovnoj moći
0
Pozicija RH u svijetu po inovativnosti
0
Indeks spremnosti za Industriju 4.0
Razvijena metodologija posebno se pokazuje efikasnom kod restrukturiranja industrije, javne uprave, zdravstva, mirovinskog sustava pri čemu se vrlo uspješno kombinira s Industrijom 4.0 pri čemu osiguravaju natprosječni rezultati rasta neke države ili regije.